Sõnaraamat

🔍

alternating current (AC)

vahelduvvool

Vahelduvvool on elektrivool, mille suund perioodiliselt muutub.

capacitor

kondensaator

Kondensaator on passiivne elektri- ja elektroonikakomponent, mille põhiomadus on mahtuvus, s.o võime salvestada (mahutada ja säilitada) elektrilaengut ning seega ühtlasi energiat.

current

elektrivool

Elektrivool on elektrilaengute suunatud liikumine elektriahelas. Laenguid kannavad metallist ahelaosades elektronid, pooljuhtides elektronid ja augud, vedelates ja tahketes elektrolüütides ioonid, gaasides elektronid ja ioonid, vaakumis teatud tingimustel elektronid.

diode

diood

Diood on kahe elektroodiga (katood ja anood) elektroonika kompnent, millel on ühesuunaline elektrijuhtivus. Tänapäeval valmistatakse dioodid pooljuhtkristallidest.

direct current (DC)

alalisvool

Alalisvool on elektrivool, mille suund ajas ei muutu.

led

valgusdiood

Valgusdiood on diood, mis muundab elektrienergiat valguseks. Valgusdioodi kohta kasutatakse rahvusvahelist lühendit LED (ehk Light-Emitting Diode).

multimeter

multimeeter

Multimeeter (ka tester) on multifunktsionaalne mõõteriist. Tavaline standardne multimeeter on ette nähtud elektrivoolu tugevuse ja pinge mõõtmiseks. Olenevalt keerukuse astmest on nendega võimalik mõõta ka teisi elektrilisi parameetreid, nagu elektritakistus, mahtuvus, induktiivsus jne.

oscilloscope

ostsillograaf

Ostsillograaf on mõõteseade, millega kirjutatakse üles või jälgitakse elektripinge ajalist muutumist. Ostsillograafiga jäädvustatud pilt on ostsillogramm.

power

võimsus

Võimsus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui palju tööd teeb jõud ajaühiku jooksul. (Võimsus väljendab võimsus töö tegemise kiirust.) Elektriseade kas muundab mingit liiki energiat elektrienergiaks (näiteks elektrigeneraator) või siis elektrienergiat teist liiki energiaks (näiteks elektripliit soojuseks). Seadme elektrivõimsus väljendab ajaühikus toodetava või tarbitava elektrienergia hulka. Tarbiva elektriseadme võimsust nimetatakse ka võimsustarbeks.

resistor

takisti

Takisti on elektroonikakomponent mingi soovitava või kindla elektritakistuse tekitamiseks vooluringis. Sellest tulenevalt kasutatakse neid kas voolutugevuse piiramiseks või pingelangu tekitamiseks.

transistor

transistor

Transistor on kolme väljaviiguga pooljuhtseadis elektriahelate lülitamiseks ja elektrisignaalide võimendamiseks. Transistori abil saab ühe elektrisignaali (sisendsignaali) abil juhtida ehk tüürida teist elektrisignaali (väljundsignaali).

voltage

pinge

Pinge on füüsikas ja elektroonikas kasutatav füüsikaline suurus, mis iseloomustab kahe punkti vahelist elektrivälja potentsiaalide erinevust ning määrab ära, kui palju tööd tuleb teha ühiklaengu ümberpaigutamiseks ühest punktist teise.

Tehniline sõnaraamat

Ingliskeelses veebis ja raamatutes on niipalju häida juhendeid ning nõuandeid. Tehnilise sõnavara tundmine aitab nendest aru saada!

Vaata sõnaraamatut!

Töövahendite kataloog

Selleks, et füüsilises maailmas midagi luua ja meisterdada on tarvis ka materjale ning tööriistu.

Tutvu töövahenditega siin!

Küsimus?

Soovid abi küsida või tahad aidata meie meeskonnal uusi õppematerjale luua?

Kirjuta meile info@teadusmosaiik.ee