Tööriistad ja komponendid

🔍

Jootekolb

Jootekolb

Maketeerimisplaat

Maketeerimisplaat

Multimeeter

Multimeeter

Ostsillograaf

Ostsillograaf

Kruvikeerajad

Kruvikeerajad


Tehniline sõnaraamat

Ingliskeelses veebis ja raamatutes on niipalju häida juhendeid ning nõuandeid. Tehnilise sõnavara tundmine aitab nendest aru saada!

Vaata sõnaraamatut!

Töövahendite kataloog

Selleks, et füüsilises maailmas midagi luua ja meisterdada on tarvis ka materjale ning tööriistu.

Tutvu töövahenditega siin!

Küsimus?

Soovid abi küsida või tahad aidata meie meeskonnal uusi õppematerjale luua?

Kirjuta meile info@teadusmosaiik.ee